เกาะที่สวยที่สุดในโลก

เกาะที่สวยที่สุดในโลก  คือเกาะ  โบรา โบร่า  เป็นหม่เกราะแห่งหนึ่งที่สวยมากมีนักท่องหลากคนต่างใฝ่ฝันอยากที่ได้ไปเกาะแห่งนี้กัน และเกาะ ตาฮิติก็สวยที่สุดในโลกเช่นกันค่ะ เกาะตาฮิติ เป็นเกาะที่อยู่ในเขตแปชิฟิกใต้